Annuleringsregeling Keiy Experience

Annuleringsregeling

1. Annulering
trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer bij Keiy Experience.

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of via het contactformulier.

 1. Annuleren van 4 tot 2 wekenvoor de start van de training kost aan annuleringskosten 50% van de
  deelnamekosten.
 2. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
 3. Annuleren omdat de training van keuze vol was bij de inschrijving, geeft recht op het volgen van de
  volgende versie van dezelfde training. Indien er geen wens tot
  gebruikmaking van dit recht is, volgt binnen twee weken restitutie van het
  volledige bedrag dat al betaald is. Voorwaarde is dat de klant annuleert
  binnen twee weken nadat is medegedeeld is dat in de huidige training geen
  plaats is. Bij niet annuleren binnen twee weken staat de klant automatisch
  ingeschreven voor de eerstvolgende training en is verder de normale
  annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.
 4. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
 5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als
  hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

2. Annulering en uitstel trainingen en workshops met open inschrijvingen bij Keiy Experience.

 1. Annuleren door Keiy Experience in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot
  teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
 2. Uitstel door Keiy Experience in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op
  annulering tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee
  weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant
  binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET
  deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training
 3. Keiy Experience behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld
  indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal
  geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander
  deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van)
  het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

3. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

 1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale
  training- of workshopkosten verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht
  gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de
  relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.
 3. Indien een deelnemer aan een
  open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen,
  blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode
  verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer
  sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor
  rekening van de opdrachtgever.

4. Annulering en uitstel incompany trainingen, workshops en opdrachten

 1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen
  aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
 • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %
 • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het
totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien
betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum,
zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

2. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Keiy Experience berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die
de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

3. De kosten die gemaakt zijn ter voorbereiding op de training of workshop worden bij
annulering of uitstel aan Keiy Experience volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company