Training Passionate Performing Leader

Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen en de taken te verdelen, maar leer hen te verlangen naar de eindeloze zee” – Antoine de Saint-Exupery 
 

 
Een echte leider inspireert, vult een organisatie met energie, vaak alleen al door zijn of haar aanwezigheid. Die energie die door de leider vaak in ongelooflijke hoeveelheden wordt gegeven, kan wonderen verrichten. Echte leiders sturen  dus een organisatie aan met energie en hebben het niet   nodig om heel rigide vast te houden aan de hiërarchie. Een leider kan je ook een goed gevoel geven. Een gevoel dat je zegt dat je de leider wilt volgen omdat hij of zij naast energie,  vertrouwen uitstraalt, authentiek en integer is en dus inspireert. Managers die al hun energie steken in het voortduwen van hun organisaties en die vaak het gevoel hebben aan een dood paard te trekken, zijn vaak goedwillende,  lijders (L. Zevenbergen).

We zitten in een overgangsfase dat wordt gekenmerkt door een verschuiving van een meer op instrumentele zaken  gestoelde managementstijl naar een managementstijl die steeds meer gebaseerd is op wat het team nodig heeft, persoonlijke drijfveren, maximale  benutting van het innerlijk potentieel, spiritualiteit en zingeving: Effectief leiderschap.

Wat kun je bij ons leren ?

 • Inzicht krijgen in je persoonlijke stijl, waarden en overtuigingen
 • Formuleren van je persoonlijke en professionele missie en doelen
 • Creëren van emotionele verbinding met en inspireren van je omgeving
 • Resultaat- en actiegericht werken aan persoonlijke en professionele doelen

Wat levert het je op?

 • Inzicht in je persoonlijk gedrag, waarden en overtuigingen
 • Verhoogde motivatie bij het realiseren van persoonlijke doelen
 • Verhoogd draagvlak onder collegae en/of medewerkers voor veranderingen
 • Verhoogde actie- en prestatiegerichtheid
 • Verhoogd energie- en motivatieniveau
 • Verlaagde ervaring van werkdruk
 • Verbeterde individuele en teamresultaten
 • Verhoogde loyaliteit medewerkers en samenwerking binnen en tussen teams
 • Verhoogde klant- en medewerkerstevredenheid
 • Verlaagd personeelsverloop (boeien en binden)

Voor wie?

 • Managementteams
 • Iedereen die persoonlijk en/of professioneel wil groeien
 • Startende en gevorderde coördinatoren, teamleiders en managers
 • Alle informele leiders zoals docenten, trainers op sportclubs, voorzitters van verenigingen.
 • Iedereen met de ambitie om in de toekomst formeel of informeel leiding geven

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op: het bewust worden van je eigen gedragingen en overtuigingen, het opdoen van kennis en vaardigheden en het stimuleren om daadwerkelijk tot actie over te gaan. In onze aanpak maken wij gebruik van no nonsense methodieken vanuit Neuro Linguistisch Programmeren  en  Time Line Therapy™. Daarnaast maken wij naar behoefte gebruik van de  DISC Stijlanalyse.  Met onze aanpak worden belemmerende overtuigingen die het leervermogen en toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan zichtbaar gemaakt en op effectieve wijze aangepakt.

Wij bieden maatwerk door het trainingsprogramma maximaal af te stemmen op de behoefte van de klant en het vakgebied waarbinnen zij actief is.

Wat kost het en wanneer kan ik starten?

Neem voor een nadere kennismaking, informatie en prijsopgaaf geheel vrijblijvend contact met ons op, of schrijf je in voor een van onze 1-daagse Workshops.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company