Detachering & Advisering

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” 

 

Tijdelijke professionals op zowel management als uitvoeringsniveau worden voor zeer uiteenlopende zaken ingeschakeld. Bijvoorbeeld om de effectiviteit en efficiency te verbeteren, blokkades weg te nemen en randvoorwaarden te creëren, al dan niet politiek beladen cultuurvraagstukken op te lossen of ingrijpende of juist kleinschalige veranderingen door te voeren.

De tijdelijke professional is een (relatieve ) buitenstaander die tijdelijk een rol of opdracht ten dienste van een organisatie vervult. Daarbij zijn vooraf specifieke of globale afspraken gemaakt over de te bereiken doelen. De tijdelijke professional verenigt kenmerken van de vaste manager / medewerker, de projectleider, de coach en organisatieadviseur in zich. Los daarvan zijn tijdelijke managers en medewerkers ook gewoon managers/medewerkers. Dat impliceert dat zij een belangrijke rol spelen bij zaken als de motivatie van medewerkers en naaste collegae, hun onderlinge vertrouwen en samenwerking (bron: J. Schaveling/Nyenrode Business Universiteit).

Onze professionals kunnen het beste worden getypeerd als deskundige en zelfbewuste medewerkers die rondom het te behalen doel, een mens- en resultaatgerichte werkstijl weten te integreren.

Vanwege onze werkstijl en organisatiesensitiviteit weten wij met respect voor de omgeving  de managementdoelen met de basisbehoeftes van organisaties, klanten, stakeholders en medewerkers te verbinden. Hiermee creëren wij draagvlak voor verandering, betere resultaten en nog meer positieve energie .

In welke tijdelijke rollen kunnen wij voorzien?

 • Interim manager Wonen en Wijken
 • Verandermanager Wonen en Wijken
 • Accountmanager maatschappelijke en commerciële vastgoeddiensten;
 • Property- en Assetmanager maatschappelijke en commerciële woningportefeuilles;
 • Salesmanager goedkopere en duurdere koop- en huurwoningen;
 • Gebiedsmanager en manager Leefbaarheid;
 • Adviseur herinrichting / optimalisering vastgoedorganisaties /-afdelingen;
 • Adviseur optimalisering kwaliteit dienstverlening en relatiebeheer;
 • Adviseur invulling propertymanagement door vastgoedeigenaren.

Werkwijze?

 • Intake met betrekking tot inhoud/output (management)opgave en afbakening van de opdracht
 • 2 wekelijkse bespreking  voortgang opdracht
 • Evaluatiegesprek na afronding van de opdracht

Wat levert het op?

 • Verhoogde inhoudelijke en/of salesresultaten van personen en/of volledige teams
 • Verhoogd motivatie- en energieniveau van medewerkers rondom de realisatie van bedrijfsdoelen
 • Verhoogde medewerkerstevredenheid en participatie bij Teamuitjes
 • Verlaging aantal agressie-incidenten tussen medewerkers en klanten
 • Lager ziekteverzuim
 • Verhoogde loyaliteit en Tevredenheid van klanten
 • Verhoogde constructieve samenwerking binnen en tussen afdelingen
 • Verlaagd personeelsverloop

Voor wie ?

Semi-profit organisaties die bewust willen groeien en meer dan tevreden medewerkers en klanten nastreven

Wat kost het en wanneer beschikbaar?

Neem voor nadere informatie en een prijsopgaaf contact met ons op via het contactfomulier of bel direct voor het maken van een vrijblijvende afspraak via ons telefoonnummer: 06 55 79 40 98.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company