Emotionele Intelligentie als brandstof voor succesvolle teams

Emotional intelligence is the ability to sense, understand, and effectively apply the power and acuman of emotionas as a source of human energy, information, connection and influence ( R.K. Cooper / A. Sawaf)

Opvallend veel organisaties streven als gevolg van hun financiële positie, maatschappelijke druk en daarmee samenhangende fusies of afslankingsoperaties naar een steeds hogere mate van prestatiegerichtheid. Tegelijkertijd wordt er steeds meer geroepen dat het belangrijk is het menselijk kapitaal te koesteren oftewel, dat het noodzakelijk is zeker de “toppers” in het bedrijf te binden en te boeien. Door de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is het in de praktijk best lastig beide doelstellingen in de juiste verhouding tot elkaar te realiseren.

Je ziet dan ook dat ter bevordering van teamprestaties over het algemeen wordt geïnvesteerd in de hardware: vaardigheden, instrumenten, processen, procedures en programma’s en het aantrekken van de zogenaamde nieuwe daadkrachtige leiders. Deze instrumentele benadering levert in de praktijk niet altijd de gewenste resultaten op. Dit leidt in sommige situaties tot verhoogde frustraties op de werkvloer, op controle en wantrouwen gerichte managementstijlen, drastische personele ingrepen, verhoogd ziekteverzuim, stijgend personeelsverloop onder de medewerkers en in sommige gevallen tot uitval van de nieuw aangetrokken leider zelf.

Tegenvallende resultaten in het verleden en de steeds groter worden de druk om te bezuinigen en tegelijk  goed personeel te binden, stimuleert de werkgever dan ook na te denken over aanvullende leiderschapcompetenties en dus een nieuwe leiderschapstijl. Deze nieuwe leiderschapstijl wordt gekenmerkt door een combinatie van rationele en emotionele vaardigheden en wordt door hedendaagse managementgoeroes zoals S. Covey en D. Chopra getypeerd als: Inspirerend Leiderschap.

Deze nieuwe vorm van leiderschap is naast rationele vaardigheden gebaseerd op: zelfkennis, kwetsbaarheid, emotionele verbondenheid, visie, inspiratie, respect en vertrouwen.

Terugkijkend op mijn carrière als leidinggevende realiseer ik me dat mijn mensgerichte managementstijl veel weg heeft van deze nieuwe leiderschapstijl. Het feit dat ik met vallen en opstaan successen heb geboekt, ondersteunt mij in mijn overtuiging dat leidinggevenden met zowel rationele als emotionele vaardigheden succesvoller zijn. Succesvol in die zin dat verbeterde teamresultaten op de hieronder genoemde prestatie-indicatoren worden behaald:

  • Inhoudelijke en/of Financiële Teamresultaten
  • Motivatie- en energieniveau binnen het Team
  • Medewerkerstevredenheid en participatie bij Teamuitjes
  • Agressie-incidenten tussen klant en medewerker
  • Ziekteverzuim
  • Loyaliteit en Tevredenheid klanten
  • Constructieve samenwerking binnen en tussen afdelingen
  • Personeelsverloop

Voor mij is het een lange weg geweest te ontdekken hoe ik deze resultaten wist te bereiken. Mijn missie is deze kennis met zoveel mogelijk collega leidinggevenden te delen opdat zij hun teamprestaties en werkplezier verder kunnen verhogen.

Kijk bij coaching, training, en advisering & detachering hoe  ik u kan helpen om nog meer rendement uit uw teams te halen en om uw potentieel als leidinggevende in korte tijd maximaal te ontsluiten of neem direct contact met mij op.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company