Training Passionate Performing Teams

“Teams function best when every member of the team would sacrifice for another knowing that the other member would sacrifice for them”                      Simon Sinek – 

 

Ter bevordering van individuele en teamprestaties wordt over het algemeen in bedrijven stevig geïnvesteerd in de hardware: rationele management- vaardigheden, instrumenten, processen, procedures en programma’s en het aantrekken van de zogenaamde nieuwe daadkrachtige leiders.

Ik heb persoonlijk mogen ervaren dat deze instrumentele benadering in de praktijk niet altijd het gewenste resultaat oplevert. In sommige situaties leidde de op controle en wantrouwen gerichte managementstijl zelfs tot verhoogde frustraties op de werkvloer , drastische personele ingrepen, verhoogd ziekte-verzuim, stijgend personeelsverloop onder de medewerkers, verwaarlozing van klanten, vereenzaming van de midden-manager en in sommige gevallen zelfs tot uitval van de nieuw aangetrokken manager.

Ervaring in het werkveld leerde ons dat onder zulke omstandigheden, een combinatie van emotionele en rationele vaardigheden van de leider, onmisbaar waren om succes te (blijven) boeken.

Wat kun je bij ons leren?

 • Authentiek en inspirerend leidinggeven
 • Herkennen van en leren omgaan met verschillende persoonlijke stijlen en waarden
 • Creëren van nieuw gewenst gedrag, groepswaarden en/of functiegerichte competenties
 • Resultaatgericht en met bezieling werken aan bedrijfsdoelen

Voor wie?

 • Teams van leidinggevenden en medewerkers die het maximale uit zich zelf willen halen en met bezieling hogere prestaties willen leveren

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op: het bewust worden van je eigen gedragingen en overtuigingen, het opdoen van kennis en vaardigheden en het stimuleren om daadwerkelijk tot actie over te gaan. In onze aanpak maken wij gebruik van no nonsense methodieken vanuit Neuro Linguistisch Programmeren  en  Time Line Therapy™. Daarnaast maken wij naar behoefte gebruik van de  DISC Stijlanalyse.  Met onze aanpak worden belemmerende overtuigingen die het leervermogen en toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan zichtbaar gemaakt en op effectieve wijze aangepakt.

Wij bieden maatwerk door het trainingsprogramma maximaal af te stemmen op de behoefte van de klant en het vakgebied waarbinnen zij actief is.

Wat levert het u op?

 • Verhoogde inhoudelijke en/of bedrijfsresultaten van personen en/of volledige teams
 • Verhoogd motivatie- en energieniveau van medewerkers rondom de realisatie van bedrijfsdoelen
 • Verhoogde medewerkerstevredenheid en participatie bij teamuitjes
 • Verhoogd gevoel van veiligheid op de werkvloer
 • Verlaging aantal agressie-incidenten tussen medewerkers en klanten
 • Verlaging van het ziekteverzuim
 • Verhoogde loyaliteit en tevredenheid van klanten
 • Verhoogde constructieve samenwerking binnen en tussen afdelingen
 • Verlaging van het personeelsverloop

 Wat kost het en wanneer kan ik starten?

Neem voor een nadere kennismaking, informatie en prijsopgaaf geheel vrijblijvend contact met ons op, of schrijf je in voor een van onze 1-daagse Workshops.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company